Professzionális fordítás és tolmácsolás magyarról németre, németről magyarra

Hiteles fordítás

A Landgericht München I. (Müncheni I. Tartományi Bíróság) elnöke által hivatalosan kirendelt és általánosan felesketett fordító vagyok.
Ezzel felhatalmazást kaptam bármely okirat hiteles fordítására, pl. többek között:

  • bizonyítványok, igazolások, diplomák
  • nyilvánosan vezetett lajstromokból kiállított kivonatok (anyakönyvi hivatal: születés, házasság; telekkönyvi hivatal, cégjegyzék, stb.)
  • bírósági ítéletek, végzések és jegyzőkönyvek
  • és egyéb, bármely hatóság illetve hivatal által kiállított dokumentumok fordítására.

A felesketett fordítói tevékenység háttere

Németországban a fordítói cím nem védett. Bárki, aki ehhez nyelv- és szaktudását elegendőnek tartja, felajánlhat fordítási szolgáltatásokat. Ennek következményei mindenek előtt a jog által érintett területeken (mint pl. ingatlanvásárlás, cégalapítás, bírósági eljárások, stb.) gyakran sajnos lehangolóak: bosszúság és ráfizetés. A fordítói szaktudás és kompetencia garanciájaként éppen ezért a hatóságok is többnyire csak a hiteles fordítást fogadják el, amelyet kizárólag a hivatalosan kirendelt és felesketett, vagy felhatalmazott fordítók készíthetnek el. Őket a lakóhelyük szerinti tartományi bíróság elnöke rendeli ki, és nevüket a tartományi bíróságokon vezetett tolmács- és fordítói jegyzékben vezetik. Ezek, és csak ezek a fordítók kapnak felhatalmazást hiteles fordítások elkészítésére.

Ha megbízásához egy korrekt és professzionális partnert keres, bizonyosodjon meg a munkámról: kérjen árajánlatot – az Ön számára költség és kötelezettség nélkül!